Logo In Balance Karin Terwey

Total Reset instructeur
Kinesiologe

Pijnloze allergie behandelingen zonder gebruik van medicijnen! 036 - 5354574

Epigenetisch Orthomoleculair Therapeut November 2016

Om nog dieper in de materie te kunnen gaan heb ik een opleiding tot Epigenetisch Orthomoleculair Therapeut gevolgd bij de Ortho Health Foudation.

Voeding en lifestyle bepalen voor het grootste gedeelte hoe je lichaam functioneerd.

Je genen zijn niet bepalend maar je hebt zelf de grootste invloed. Fascinerend om te zien hoe het werk ! Geslaagd met een 8,6 !

Deze jonge wetenschappelijke stroming ligt aan de basis van een nog bredere benadering van ziekte en gezondheid: het systeemdenken. Het systeemdenken is een wetenschappelijke manier van denken, deze is al jaren een volkomen geaccepteerde benadering binnen de biologie en de economie. In de huidige geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder de verbanden te onderzoeken. Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziekzijn (de pathologie) te kunnen verklaren. Door deze benadering is er een methodiek ontstaan waarbij de oorzaak van ziekte kan worden behandeld.
Epigentica
Epigenetica bestudeert de invloed van de omkeerbare veranderingen in de functie van de genen. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Waar genetica de studie is naar erfelijke informatie in de nucleotidenvolgorde in het DNA, is epigenetica de studie van overerfbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde zijn terug te vinden. Bepaalde factoren zoals voeding, emoties en beweging brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.
Ik heb geleerd  verbanden te leggen tussen klachten en symptomen enerzijds en de biochemische processen die niet helemaal goed verlopen anderzijds. Door het systeemdenken worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om de pathologie te kunnen verklaren. Met de methodiek is er  praktische kennis opgedaan om patiënten te helpen om de gezondheid te behouden en patiënten te behandelen met orthomoleculaire adviezen.