Logo In Balance Karin Terwey

Total Reset instructeur
Kinesiologe

Pijnloze allergie behandelingen zonder gebruik van medicijnen! 036 - 5354574

Leefblind

Alles wat een probleem is voor je in het dagelijkse leven is als het ware een blinde vlek: daar ben je “leefblind”.

Door middel van een groot aantal correctiemogelijkheden leer je hoe je oude herinneringen of vervelende gebeurtenissen kunt omzetten in positieve levenservaringen en spannende verhalen. We doen dit door naar de oorzakelijke leeftijd terug te gaan, of de leeftijd voor het beste begrip, en daar de noodzakelijke correctie aan te brengen. Door dit te doen wordt het leven in het hier en nu weer goed hanteerbaar en vreugdevol. Een boeiend en spannend gebeuren.

De volgende dingen kunnen aan bod komen:

  • Heldere doelstellingen formuleren waar je naar toe wilt in je/het leven;
  • Het onderkennen van communicatiehoudingen;
  • Het uitzoeken van emoties die onder bepaalde klachten en/of gedragingen zitten;
  • Concentratieproblemen verbeteren.