Logo In Balance Karin Terwey

Total Reset instructeur
Kinesiologe

Pijnloze allergie behandelingen zonder gebruik van medicijnen! 036 - 5354574

Stress Release

Stress is een wezenlijk onderdeel van ons leven, we ervaren positieve en negatieve stress.

Als er langere tijd negatieve stress aanwezig is kan dit het systeem ( het lichaam) behoorlijk ontregelen.

Dr. Wayne Topping heeft in 1980 zijn professoraat geologie ingeruild voor het leiden van cursussen stress release in de kinesiologie. Hij heeft een groot gedeelte van dit kinesiologie onderdeel ontwikkeld, verschillende boeken geschreven en in 13 landen cursus gegeven.

Deze methode maakt dat je weet wat stress is, en hoe je het kunt herkennen.
Dat je weet hoe je de stressoren kunt verwijderen, verminderen of wijzigen.
Dat je, om stress te kunnen hanteren, bereid dient te zijn om de juiste veranderingen aan te brengen.

Er wordt aan de hand van spiertesten gekeken naar een zo breed mogelijk beeld van de eventuele stressoren en stapsgewijs worden de stressoren weer ontstrest. Hierdoor krijg je weer zeggenschap over je eigen leven en zorg je ervoor dat de stress je leven niet langer beheerst!