Logo In Balance Karin Terwey

Total Reset instructeur
Kinesiologe

Pijnloze allergie behandelingen zonder gebruik van medicijnen! 036 - 5354574

Tapas Accupressure Technique (TAT)

TAT werd omstreeks 1998 ontdekt door Tapas Fleming. Zij noemde haar systeem Tapas Acupressure Technique.

Beide handen worden gebruikt in 'the pose'. Van de ene hand wordt de duim en de ringvinger tegen de overgang tussen neuswortel en ooghoek gelegd terwijl de middelvinger in het midden tegen het voorhoofd ligt (derde oog). De andere hand ligt tegen het achterhoofd met de duim net tegen het begin van de nek.

Beide handen hebben invloed op hoe men tegen de wereld aankijkt. De beide oogpunten beïnvloeden het acupunctuurpunt blaas 1 waarvan men zegt dat het in verbinding staat met alle meridianen en van hieruit de hersenen binnendringt. De vinger op het derde oog heeft invloed op de pijnappelklier. De hand op het achterhoofd beïnvloedt de visuele cortex, daar waar beelden worden opgeslagen.

Voor een visuele ondersteuning van deze houding bekijk de korte instructievideo.