Logo In Balance Karin Terwey

Total Reset instructeur
Kinesiologe

Pijnloze allergie behandelingen zonder gebruik van medicijnen! 036 - 5354574

NAET in de praktijk

Het gaat hier om een pijnloze, veilige en zeer efficiënte methode wanneer deze volgens het boekje wordt toegepast, waarbij totaal geen medicijnen hoeven te worden voorgeschreven. De toepassing van acupunctuur is facultatief, want identieke resultaten zijn verkregen met digitopunctuur.

Bovendien is, de kinesiologische techniek die wordt gebruikt om de allergietests uit te voeren uiterst betrouwbaar en nauwkeurig gebleken. Deze is bovendien des te interessanter, daar de globale benaderingswijze het mogelijk maakt uit te maken of de betreffende allergie in het organisme is geregistreerd op lichamelijk, fysiologische of psychologisch (emotioneel) niveau, of een combinatie daarvan. De behandeling wordt daar vervolgens aan aangepast hetgeen de efficiëntie ervan nog vergroot.

Een variant van de methode maakt het bovendien mogelijk met evenveel efficiëntie en zonder risico zeer zwakke, invalide, gehandicapte patiënten of zelfs patiënten in coma te testen en te behandelen, evenals zuigelingen en kleine kinderen. Over het algemeen wordt slechts voor één allergeen tegelijk behandeld ook al kunnen zeer gevoelige patiënten vervolgens combinaties van specifieke behandelingen nodig hebben. Het monster van het allergeen wordt gevormd door een vloeibare oplossing, speciaal voor NAET samengesteld en hermetisch opgesloten in een glazen flesje. (Het geleidingsvermogen van glas zorgt ervoor dat de elektromagnetische lading van de inhoud wordt overgebracht). Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten (10 minuten voor de behandeling en 20 minuten gedurende welke de patiënt rust waarbij hij in aanraking blijft met het allergeen).

Deze methode denigreert of verwerpt geen enkele andere vorm van geneeskunde en biedt het voordeel niet te interfereren met welk ander type behandeling dan ook. Zo worden patiënten er bijvoorbeeld toe aangespoord de hun reeds voorgeschreven medicijnen zo lang als zij dat willen te blijven innemen, daar dat van geen enkele invloed is op de met NAET behaalde resultaten.

De therapeut dient echter te controleren dat geen van deze medicijnen een allergeen bevat voor zijn patiënt (hetgeen een specifieke behandeling nodig zou maken om deze allergie te elimineren).

NAET is dus een aanvullende methode op alle andere therapieën waarmee hij zonder risico gecombineerd kan worden.

Zijn complementariteit met allopathie blijkt bijvoorbeeld uit de volgende gevallen:

  • HIV patiënten, behandeld met tri-therapie: de combinatie van medicijnen bij deze patiënten met een deficiënt immuunsysteem veroorzaakt vaak allergieën. Wanneer deze worden geëlimineerd met NAET kan de patiënt zijn behandeling veel beter verdragen.
  • Patiënten die chemotherapie volgen: op dezelfde manier vermindert een behandeling met NAET bij chemotherapiepatiënten duidelijk bijwerkingen zoals misselijkheid, haaruitval enz..
  • Suikerpatiënten die afhankelijk zijn van insuline: veel van hen ontwikkelen een allergie voor insuline. Deze kan met NAET worden behandeld waarmee hun algemene conditie verbetert.

Voor wie is deze methode bestemd?

Voor alle patiënten die lijden aan diverse allergiesymptomen, van de meest onschuldige huiduitslag tot ernstiger reacties zoals een anafylactische shock en ongeacht de aard van de verantwoordelijke allergenen (voedingsstoffen, milieustoffen, dierlijke stoffen, vaccins of medicijnen, textiel, chemische bestanddelen en andere stoffen..). Ziekteverschijnselen die meestal een allergische oorzaak hebben zijn, astma, eczeem, migraine, hartritmestoornissen, gewrichtspijnen en artritis, hormoonstoornissen, buikpijn en buikkrampen, stoornissen in de bloedsomloop, bepaalde vormen van depressie en verslaafdheid en allerlei pijnen waarvan op traditionele wijze de diagnose moeilijk is te stellen.

De meest recente ontwikkelingen van deze techniek (waarnaar permanent onderzoek blijft worden gedaan) hebben tevens bemoedigende resultaten aangetoond bij bepaalde personen lijdend aan concentratiestoornissen, hyperactiviteit of autisme.

Ook een groot aantal immuunstoornissen, het ME-syndroom, fibromyalgie en bepaalde vormen van multiple sclerose reageren gunstig op NAET behandelingen.

Tenslotte heeft Dr. Nambudripad geconstateerd dat de accumulatie van een groot aantal allergieën bij één persoon de verschijning van symptomen tot gevolg kan hebben, die gewoonlijk worden geassocieerd met andere min of meer ernstige ziektes, door een schrikwekkend imitatieproces. Dientengevolge kan elk syndroom in bepaalde omstandigheden op zijn minst gedeeltelijk een allergische aanleiding hebben.